Algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen EmPi Store (KvK 78303664) (EMPI) en haar wederpartijen (“Opdrachtgever”)
Eventuele door Opdrachtgever gestelde bepalingen die afwijken worden afgewezen tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2. De overeenkomst wordt aangegaan door het plaatsen van een bestelling door Opdrachtgever. Het plaatsen van een bestelling kan onder andere via de website.
3. Voor zover in het contract iets anders staat dan deze Algemene voorwaarden geldt op het betreffende punt de bepaling uit het contract.
4. EMPI doet haar best om producten tijdig (conform de indicatie op de website) te versturen. De genoemde termijnen zijn echter enkel indicatie en bieden geen garantie.
5. Opdrachtgever dient tijdig te betalen, conform de gekozen betaalmethode kan dit op moment van bestellen zijn of daarna. In principe moet elke betaling binnen 14 dagen gedaan worden tenzij anders vermeld.
6. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaald heeft EMPI het recht alle wettelijke toegestane incassokosten en rente in rekening te brengen. Opdrachtgever dient deze dan ook te betalen.
7. Alle prijzen vermelden duidelijk BTW, voor zover dit een keer niet het geval is wordt uitgegaan van exclusief BTW bij zakelijke klanten en inclusief BTW bij particuliere klanten.
8. Opdrachtgever gaat akkoord met digitale facturen (zowel per e-mail als achter een login, EMPI kan bepalen welke gebruikt wordt).
9. De wettelijke garantie en wettelijke bedenktermijn is van toepassing. De bedenktermijn is indien van toepassing 14 dagen. Alle informatie over de bedenktermijn kunt u [hier] terugvinden. Alle informatie over garantie kunt u [hier] terugvinden. Deze informatie is ook als bijlage onder aan deze algemene voorwaarden toegevoegd. Voor zakelijke klanten is er geen bedenktermijn van toepassing. Garantie voor zakelijke klanten is beperkt tot maximaal 1 maand na levering van het product.
10. Verzenden van de producten gebeurt voor het risico van EMPI, op het moment van aflevering van de producten op het door Opdrachtgever opgegeven adres vervalt deze verantwoordelijkheid en is Opdrachtgever verder verantwoordelijk. 10. Bij het retour sturen is de Opdrachtgever verantwoordelijk tot het moment dat het product ontvangen is door EMPI, tenzij EMPI de verzendmethode bepaald.
11. Indien EMPI ondanks haar inspanning niet kan leveren neemt ze contact op met Opdrachtgever, EMPI zal aanbieden de overeenkomst te ontbinden en bij een akkoord door Opdrachtgever reeds betaalde bedragen terugstorten.
12. Bij klachten zal Opdrachtgever zich eerst wenden tot EMPI. Pas als er na contact geen oplossing wordt gevonden kan Opdrachtgever er voor kiezen naar de rechter te gaan.
13. Indien Opdrachtgever van mening is dat er sprake is van een situatie waarvoor EMPI mogelijk aansprakelijk gesteld kan worden dan dient Opdrachtgever dat onverwijld schriftelijke te melden.
14. Een schadevergoeding is niet hoger dan het aankoopbedrag van het betrokken product voor zover dit wettelijk is toegestaan.
15. Indien een van de bepalingen van de overeenkomst, deze algemene voorwaarden (incl. bijlages) niet van toepassing is dan blijven alle overige bepalingen van toepassing. Voor de bepaling die niet is toegestaan wordt een vervangende toegestane bepaling vastgesteld die zo veel mogelijk aansluit bij de gedachte van de oorspronkelijke bepaling.
16. Het toepasselijke recht is het Nederlandse recht. De bevoegde rechter is de rechter die van toepassing is voor de vestigingsplaats van EMPI. In beide gevallen wordt hier enkel van afgeweken als dit moet in verband met dwingend recht.